Trygderetten velger Intility

Trygderetten velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.  Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om enkeltpersoners rett til trygdeytelser og pensjoner.  I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære […]

LHL velger Intility

LHL Landsforeningen for hjerte og lungesyke velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 240 lokallag, interessegrupper og nettverk. Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility […]

Advokatfirmaet Hjort velger Intility

Advokatfirmaet Hjort velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Advokatfirmaet Hjort har en over 100 år lang historie og en sterk tradisjon som prosedyrefirma. De driver juridisk bistand innen de fleste rettsområder, med hovedvekt på forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Firmaet består av rundt 100 ansatte. Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn […]

Intility utnevnt som Trusted Cloud Provider av Cloud Security Alliance

Intility har som første selskap i Norden, fått status som Trusted Cloud Provider av Cloud Security Alliance. Andre Trusted Cloud Providers inkluderer selskaper som Microsoft, Cisco, VMWare, PaloAlto Networks, BeyondTrust, GitLab og PwC. Intility mottar utnevnelsen for sitt arbeid med å fremme og ivareta bruk av best-practices innen skysikkerhet. Intilitys CAIQ-besvarelse er publisert og kan […]

Space Norway velger Intility

Space Norway velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Space Norway er et statsaksjeselskap, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter og videreutvikler sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov, og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge. Intility er en plattformtjeneste som benyttes av […]