Personvernerklæring

Sist oppdatert: 31. august 2021

1.1 Introduksjon

Når du bruker nettsiden vår, får tjenester levert av oss eller er i kontakt med oss av andre grunner, vil vi kunne behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om de personopplysningene vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene vi samler inn.

Intility vil kun behandle personopplysninger om deg i samsvar med lovlige formål og dine personopplysninger vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem. Videre skal vi sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet. Du skal også motta informasjon om dine personvernrettigheter og få hjelp til å gjøre dine rettigheter gjeldende. Intility er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi innhenter om deg. Henvendelser som gjelder personvern rettes til privacy@intility.no eller Intility AS, org nr 981 967 070, Schweigaards gate 39, 0191 Oslo. Tlf: +47 24 10 33 00.

Dersom du ønsker å lese mer om hvordan vi arbeider med informasjonssikkerhet kan du besøke Intility Trust Center.

Denne personvernerklæringen oppdateres fortløpende.

1.2 Mål for personvernarbeidet

  • Hindre tap av data og misbruk av personopplysninger
  • Sikre identitet og tilgangskontroll
  • Installere og vedlikeholde robuste, tilgjengelige og sikre systemer og tjeneter.
  • Etablere klare roller og ansvar for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern.
  • Sørge for kunnskap og besvisstgjøring om personvern i organisasjonen.
  • Begrense behandlingen av personopplysninger til det som er nødvendig for formålene de behandles for.

1.3 Informasjon om bruk av våre nettsteder

Ved å bruke eller laste ned innhold eller informasjon fra våre nettsteder, blant annet www.intility.no («nettstedet») og webshop.intility.no («nettbutikken»), aksepterer du vilkårene og betingelsene for bruk av disse, som beskrevet i dette dokumentet.

Intility benytter informasjonskapsler til innhenting av opplysninger når du besøker nettsidene våre. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster inn en nettside, slik som www.intility.no.

Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som vi blant annet bruker til å lære av din og andre brukeres adferd, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. De innsamlede opplysningene inneholder blant annet informasjon over hvor mange som besøker nettstedet, hvor lenge besøket varer, hvor brukeren kommer fra, hvilken nettleser som benyttes, informasjon om navigasjon på nettstedet, dato og tidspunkt for besøket, ISP og informasjon om operativsystemet til brukeren. Nederst i denne erklæringen finner du en oversikt og en nærmere beskrivelse av hvilke informasjonskapsler og analyseverktøy vi benytter på våre nettsteder.

Opplysningene vil også kunne bli brukt i salg og markedsføringsøyemed, slik at vi kan gi våre kunder relevante og tilpassede tilbud. Opplysningene vi samler inn er avidentifiserte. Det gjør at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Informasjonskapslene benyttes til å samle inn informasjon som settes sammen til statistikk slik at vi kan gjøre nettstedene bedre.

Du velger selv om du aksepterer bruken av informasjonskapsler, men vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke aksepterer bruken av informasjonskapsler, vil dette føre til at nettstedene ikke vil fungere optimalt. Dersom du benytter en nettleser hvor «Do not Track» (DNT)-funksjonen er aktivert, vil dette respekteres av nettstedene. Informasjon om hvordan du sletter informasjonskapsler i nettleseren din, finner du her.

1.3.1 Intility Webshop

For å gjennomføre et kjøp i vår nettbutikk trenger vi navn, mobilnummer, e-post, firmanavn og firmaadresse. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert om ordrebevegelsene og kontakte deg ved behov. Vi vil også registrere fødselsdato ved bestilling av mobilabonnement.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- eller returhåndtering. Denne historikken slettes etter den lovpålagte oppbevaringstiden på fem år.

Vi samarbeider med flere leverandører for å levere nettbutikktjenesten. I noen tilfeller vil vi måtte utlevere personopplysninger om deg når du benytter tjenesten. Leverandøren vil selv være behandlingsansvarlig for personopplysningene. For eksempel vil vi utlevere opplysninger som navn, (forretnings-)adresse, telefonnummer og ønsket leveringssted til et transportfirma for at de skal kunne levere varene til deg eller din arbeidsgiver.

1.4 Behandling av andre personopplysninger

1.4.1 Kundebehandling

I tillegg til opplysninger som innsamles gjennom bruk av nettstedet og nettbutikken, behandler Intility personopplysninger på vegne av våre kunder. All slik behandling skjer for å oppfylle avtalen mellom Intility og kunden. Intilitys behandling av disse opplysningene reguleres av særskilte avtaler (inkludert databehandleravtaler) mellom kunden og Intility.

Dersom du er bruker hos en kunde av oss vil Intility motta eller innhente personopplysninger direkte fra deg eller fra din arbeidsgiver. Personopplysningene behandles for at vi skal kunne oppfylle våre avtaleforpliktelser overfor kunden, som for eksempel å opprette brukerkontoer, sørge for tilgangskontroll til systemet, yte kundeservice, gi informasjon om sikkerhet og funksjonalitet og utstede brukerundersøkelser for å forbedre våre tjenester.

Din arbeidsgiver er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg. Intility legger til grunn at din arbeidsgiver har rett til å utlevere personopplysningene til oss.

1.4.2 Salg og markedsføring

Vi bruker anonymiserte personopplysninger og data for markedsføringsformål. Disse aktivitetene er berettigede forretningsformål og inkluderer markedsføring av produkter og tjenester. Vi lager blant annet målgrupper for markedsføring og markedsanalyser. Det gjør vi for å gjøre markedsføringen mer effektiv, og for å unngå og vise reklame til personer som ikke er i målgruppen. Les mer om denne behandlingen under «Informasjonskapsler (cookies)».

1.4.3 Kurs og seminarer

Vi samler inn deltakeres e-postadresser, navn og telefonnummer i forbindelse med påmelding til kurs og seminarer. Informasjonen lagres i vårt saksbehandlingssystem, og blir brukt til å få oversikt over hvem som deltar, hvilken bransje de kommer fra, hva slags stillinger de har, og til å utarbeide statistikk. Dette gjør vi for å kunne forbedre kursene og seminarene vi avholder. Informasjonen blir også brukt til å utarbeide statistikk, og kan bli brukt til å kontakte de respektive deltakerne for å få en tilbakemelding på kurset/seminaret og i markedsføringsøyemed.

1.4.4 Når du besøker eller kontakter oss

Når du besøker vårt hovedkontor i Schweigaards gate 39, Oslo, må du registrere deg med fullt navn og telefonnummer, og oppgi hvem hos Intility du har en avtale med. Registreringen blir bekreftet med en SMS. Formålet med behandlingen er at personen du skal møte hos Intility blir varslet, slik at vedkomne kan ta deg imot. Registreringen er også et av våre fysiske sikkerhetstiltak.

Som et ledd i økt sikkerhet på bygget har vi installert overvåkningskameraer ved inngangsdør, sluse, resepsjon, fasade ved lasterampe, nedkjørsel til garasje og inne i garasjen i vårt hovedkontor. Installasjonen er gjort i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Opptakene blir slettet etter 7 dager.

Vi behandler også personopplsyninger når du tar kontakt med oss via våre kontaktskjemaer eller e-post.

1.4.5 Skolebesøk

Dersom du er på skolebesøk ved vårt hovedkontor i Oslo vil du få tilbud om å samtykke til å motta informasjon om når og hvordan de kan søke praksis- og lærlingeplass i Intility. Dersom du ønsker dette, vil vi samle inn navn, e-postadresse og hvilken skole du går på. Disse opplysningene benyttes til å sende ut 2-3 e-poster med informasjon og vil slettes etter 12 måneder. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av disse personopplysningene. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sende en e-post til privacy@intility.no.

Ved skolebesøk gjelder også informasjonen i punkt 1.4.4. For å effektivisere registreringen av alle besøkende, vil vi forhåndsregistrere elever og lærere basert på navnelister oversendt fra skolen i forkant av skolebesøket.

1.4.6 Når du søker på stillinger hos oss

Intility benytter en egen rekrutteringsløsning for behandling og håndtering av søknader. Denne løsningen leveres av Recruitment Manager AS. Når du sender inn søknad, vil du måtte godkjenne en egen personvernerklæring og informasjonsskriv om informasjonskapsler, som er tilpasset de personopplysningene som innsamles i rekrutteringsprosessen.

Dersom du søker på stilling som en del av en gruppe, for eksempel i forbindelse med søknad om bachelorprosjekt, vil Intility behandle personopplysninger om samtlige gruppemedlemmer. Dette dreier seg om navn, adresse, telefonnummer og e-post, som samles inn gjennom CVer, søknad og annen relevant informasjon fra alle gruppemedlemmene. Vi vil i enkelte tilfeller også lagre e-postkorrespondanse med deg dersom dette er relevant. Personopplysningene dine kan gjennomgås av personer i Intility AS og/eller våre datterselskaper som behøver tilgang til opplysningene for å kunne vurdere din gruppes søknad. Dette vil særlig være HR-personell og ledere, men kan også være annet personell.

Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for å fullføre rekrutteringsprosessen. Opplysningene som ligger i rekrutteringsverktøyet vil uansett slettes innen et år fra søknadsdatoen. Dersom din gruppe ender opp med å skrive bacheloroppgave hos oss, vil opplysningene bli overført til Intilitys HR-system og følge våre interne retningslinjer for behandling av ansattes personopplysninger.

1.4.7 Brukerundersøkelser

Intility sender jevnlig ut brukerundersøkelser til våre kunder for å forbedre tjenestene vi leverer. Vi benytter Questback AS som leverandør til dette formålet. Dersom du svarer på en slik undersøkelse, må du blant annet oppgi navn og selskapet du jobber for. Undersøkelsen forutsetter ditt samtykke, som avgis før besvarelse. Personopplysningene lagres hos Questback AS i 24 måneder før de slettes automatisk.

1.5 Hvem vi utleverer personopplysninger til

Dersom du er kunde eller bruker av våre tjenester, vil vi i enkelte tilfeller dele dine personopplysninger med andre. Vi benytter enkelte underdatabehandlere for å levere noen av våre tjenester. Denne behandlingsaktiviteten er regulert i den enkelte databehandleravtalen mellom oss og våre kunder.

Vi har også flere samarbeidspartnere som vi videreformidler tjenester for. Dersom din bedrift for eksempel ønsker å lease utstyr, og du gjennomfører bestillingen på bedriftens vegne, vil vi dele din kontaktinformasjon med leasingselskapet. Leasingselskapet har i den forbindelse et selvstendig behandlingsansvar for personopplysningene det mottar. Det samme gjelder for våre bredbånds- og teleoperatører og f.eks. budtjenester.

1.6 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å be oss begrense behandlingen, til å protestere mot behandlingen og til å få dine personopplysninger overført til deg eller til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

Du kan ta i bruk dine rettigheter ved å sende en e-post til privacy@intility.no. Vi vil prioritere å svare på din henvendelse så fort som mulig.

Husk at du også til enhver tid kan trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sende en e-post til privacy@intility.no.

1.7 Hvordan vi sikrer dine personopplysninger

Intility arbeider kontinuerlig med internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre personvernet ditt. Dette innebærer blant annet at vi løpende gjør risikovurderinger av våre systemer, evaluerer eksisterende kontrollaktiviteter, kartlegger behandlingsaktivitetene og følger opp våre underleverandører. Arbeidet er forankret gjennom bruk av anerkjente rammeverk for IT-styring og kontroll.

Intility leverer og drifter en IT-plattform med avanserte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som ivaretar dine personopplysninger. Vår jobb er å sikre at dine personopplysninger beskyttes mot tap, ødeleggelse, korrupsjon eller uautorisert tilgang. Vi har et rammeverk for sikkerhet som oppdateres jevnlig i tråd med den teknologiske utviklingen. Les mer om vårt arbeid med informasjonssikkerhet i Intility Trust Center.

1.8 Oppbevaring av personopplysningene

Dine personopplysninger vil bli lagret hos oss som angitt overfor, i henhold til særskilte lovpålagte plikter, eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Dersom du har gitt samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, for eksempel i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev eller deltakelse på kurs eller seminarer, vil vi lagre opplysningene frem til du trekker samtykket, til tjenesten avvikles eller til formålet med behandlingen opphører.

1.9 Klage

Dersom du mener at vi ikke behandler personopplysninger i samsvar med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med oss på privacy@intility.no. Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet finner du på deres nettsider: www.datatilsynet.no.

Informasjonskapsler (Cookies)

Generelt for våre nettsteder

Cookies

_ga

_gat

_gid

.wmx*

Formål

Forbedre nettstedet

Forbedre nettstedet

Forbedre nettstedet

Grunnleggende funksjonalitet i nettbutikken

Egenskaper/Informasjon som lagres

Brukes til å skille brukere

Bruker for å begrense trafikken til Google Analytics

Brukes til å skille brukere

Session cookie; husker handlekurv, språk og sortering i lister

Behandlingsansvarlig

Intility AS

Intility AS

Intility AS

Intility AS

Data-behandler

Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics

WebMercs (Data Design AS)

Lagringstid

2 år

10 min

24 timer

14 dager

*Cookie brukes kun på Intility Webshop

Informasjonskapsler (Cookies)

Cookies

_ga

_gat

Formål

Forbedre nettstedet

Forbedre nettstedet

Egenskaper/

Informasjon som lagres

Brukes til å skille brukere

Bruker for å begrense trafikken til Google Analytics

Behandlingsansvarlig

Intility AS

Intility AS

Data-behandler

Google Analytics

Google Analytics

Lagringstid

2 år

10 min

Cookies

_gid

.wmx*

Formål

Forbedre nettstedet

Grunnleggende funksjonalitet i nettbutikken

Egenskaper/Informasjon som lagres

Brukes til å skille brukere

Session cookie; husker handlekurv, språk og sortering i lister

Behandlingsansvarlig

Intility AS

Intility AS

Data-behandler

Google Analytics

WebMercs (Data Design AS)

Lagringstid

24 timer

14 dager

*Cookie brukes kun på Intility Webshop

Nettleser

Nettleseren din sender også automatisk opplysninger til Intility sine servere hver gang du besøker en av våre sider. Dette kan for eksempel være informasjon om hvilken nettleser og versjon du bruker, og din IP-adresse. For hver side som vises, lagres det i tillegg opplysninger om for eksempel dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på ol.

Statistikk og analyse

Intility behandler anonymiserte personopplysninger og data for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi bruker disse for å optimalisere markedsføringen vår eller for andre analysebehov ved hjelp av ulike måleverktøy. Informasjonen benyttes også til å utvikle og forbedre tjenester, og for å tilpasse markedsføring og salgskommunikasjon i ulike kanaler.

Vi benytter statistikk- og analyseverktøy fra følgende leverandører til å innhente anonymisert informasjon om bruk av nettstedene våre:

  • Google Analytics

Vi bruker Google Tag Manager for å administrere de forskjellige verktøyene

Google Analytics hjelper oss til å forstå hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Verktøyet innhenter blant annet nettadressen til siden du besøker og IP-adressen din ved hjelp av informasjonskapsler. Opplysningene vi samler inn er avidentifiserte. Det gjør at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger her. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: https://myaccount.google.com. Du kan også benytte Google Analytics Opt-out Browser Add-on til å hindre Google Analytics til å bruke dine data.

Deling av din informasjon

Intility selger ikke den informasjonen som genereres ved bruk av informasjonskapsler/cookies. Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker til andre eksterne nettsider, som ikke er under Intilitys kontroll. Intility har ikke ansvar for hvordan personvernet praktiseres på slike nettsider.

Sletting av informasjonskapsler

Informasjon om hvordan du sletter informasjonskapsler i nettleseren din, finner du her.

Godkjent av

Andreas Hisdal, 31. august 2021
Chief Executive Officer
Intility AS