Om selskapet

Intility har siden etableringen i år 2000 bygget og utviklet en komplett og ferdigprodusert IT-plattform, levert som en tjeneste. Dette er det eneste vi driver med, og alle selskaper på Intility benytter seg av den samme ende-til-ende plattformtjenesten. Intility fungerer som en digital grunnmur for selskaper som vil utnytte kraften i teknologi til å øke produktivitet og konkurransekraft.  

I en tid hvor alle virksomheter blir stadig mer digitaliserte, har det aldri vært viktigere med en moderne, sikker og velfungerende IT plattform. Digital transformasjon har blitt en forutsetning for vekst og videre utvikling. I Intility finner vi derfor stor mening i å hjelpe virksomheter med å realisere sine digitale ambisjoner.    

Digitalisering handler minst like mye om utvikling av organisasjon, som det gjør teknologi. I mange år har tradisjonell IT-outsourcing medført at selskaper har tappet egne organisasjoner for verdifull IT-kompetanse.  

I dag bør alle virksomheter, uavhengig av bransje, gjøre hva de kan for å tiltrekke og utvikle digital kompetanse i egen virksomhet. Dette gjelder alt fra merkantile ressurser med teknologiforståelse, til systemeiere, teknikere og utviklere. Dette er ressurser har et stort potensial til å bidra til økt produktivitet og tjenesteutvikling når de ansettes inn i avdelingene som jobber med selskapets kjernevirksomhet.    

Teknologiutvikling er eksponentiell. Derfor er selskapers evne til å drive kontinuerlig og inkrementell forbedring og videreutvikling basert på teknologi et evighetsprosjekt som ikke kan overlates til eksterne konsulentselskaper alene.       

Intility har hatt kontinuerlig organisk vekst de siste 20 årene. Vi drives av en ambisjon om å vise hva det er mulig å skape når mennesker sammen med et langsiktig perspektiv bygger noe som ingen har bygget før, og som er større enn summen av den enkelte. 

Selskapet har i dag over 400 medarbeidere med en snittalder på 28 år. En ikke-ubetydelig andel av medarbeiderne er, eller har vært lærlinger hos Intility, noe som anses som en viktig del av vårt samfunnsansvar.  

Intility har som mål å drive på en måte som minimerer negativ belastning på miljøet og sikre bærekraftig utvikling. Det stilles krav til underleverandører om det samme. Intility har siden 2014 vært sertifisert som Miljøfyrtårn.   

Intility Arena og det mangeårige engasjementet i Norway Cup, Bekkelaget Sportsklubb og KFUM handler både om å øke kjennskapen til Intility og samhold i egen organisasjon, men også om å støtte breddeidretten i et Oslo som fortsatt strever med mangel på idrettsanlegg.

Kontaktpunkter

Andreas Hisdal

Chief Executive Officer

Erik Bakkejord

Executive Chairman