Space Norway velger Intility

Space Norway velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Space Norway er et statsaksjeselskap, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter

Norges Bank velger Intility

Avtalen mellom Norges Bank og Intility har en varighet på ni år og en initiell kontraktsverdi på nær NOK 400 millioner.

Axactor velger Intility

Det børsnoterte inkassoselskapet Axactor (OSE: AXA) velger Intility sin IT-plattformtjeneste for sitt internasjonale IT-miljø. Valget av

Skuld velger Intility

Skuld er et ledende sjøforsikringsselskap med en sterk finansiell posisjon og er klassifisert med ‘A’ rate hos Standard & Poor’s.

Enova velger Intility

Enova, som er et statsforetak, har som oppgave å drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Intility implementerer Splunk

Fra og med 20. januar 2015 får alle selskaper på Intility-plattformen Splunk som en integrert del av sitt IT-miljø.