Norwegian Hull Club velger intility

Norwegian Hull Club velger Intility

Norwegian Hull Club velger Intilitys plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.  Norwegian Hull Club er blant de største rene sjøforsikringsselskapene i verden og forsikrer over 11.500

Norges Bank velger Intility

Avtalen mellom Norges Bank og Intility har en varighet på ni år og en initiell kontraktsverdi på nær NOK 400 millioner.

Enova velger Intility

Enova, som er et statsforetak, har som oppgave å drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Intility implementerer Splunk

Fra og med 20. januar 2015 får alle selskaper på Intility-plattformen Splunk som en integrert del av sitt IT-miljø.