Space Norway velger Intility

Space Norway velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Space Norway er et statsaksjeselskap, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter

Norges Bank velger Intility

Avtalen mellom Norges Bank og Intility har en varighet på ni år og en initiell kontraktsverdi på nær NOK 400 millioner.

First House velger Intility

First House består av strategi- og kommunikasjonsrådgivere med unik kunnskap og erfaring fra politikk, næringsliv, finans og media.

Apotekforeningen velger Intility

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlem av Apotekforeningen.

Vertikal Helse velger Intility

Vertikal Helse er Norges ledende leverandør av helseforsikring med en markedsandel på 32% og den største private innkjøperen av helsetjenester.

Axactor velger Intility

Det børsnoterte inkassoselskapet Axactor (OSE: AXA) velger Intility sin IT-plattformtjeneste for sitt internasjonale IT-miljø. Valget av

Skuld velger Intility

Skuld er et ledende sjøforsikringsselskap med en sterk finansiell posisjon og er klassifisert med ‘A’ rate hos Standard & Poor’s.