Space Norway velger Intility

Space Norway velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Space Norway er et statsaksjeselskap, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter

Norges Bank velger Intility

Avtalen mellom Norges Bank og Intility har en varighet på ni år og en initiell kontraktsverdi på nær NOK 400 millioner.

CEPI velger Intility

CEPI velger Intility for hele sitt IT-miljø. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) er en internasjonal

Wiersholm velger Intility

Advokatfirmaet Wiersholm velger Intilitys teknologiplattform for hele sitt IT-miljø. Wiersholm er et av landets ledende og

Sophies Minde velger Intility

Sophies Minde Ortopedi AS er en totalleverandør av ortopediske hjelpemidler, og har vært ledende i sitt fagfelt siden oppstarten i 1892.

DIGITAL NORWAY – Toppindustrisenteret velger Intility

Toppindustrisenteret er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap som eies av 15 av Norges største virksomheter, bla. Kongsberg Gruppen, Telenor, Statoil, DNB og Ruter, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer.

First House velger Intility

First House består av strategi- og kommunikasjonsrådgivere med unik kunnskap og erfaring fra politikk, næringsliv, finans og media.

Apotekforeningen velger Intility

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlem av Apotekforeningen.

Vertikal Helse velger Intility

Vertikal Helse er Norges ledende leverandør av helseforsikring med en markedsandel på 32% og den største private innkjøperen av helsetjenester.