Space Norway velger Intility

Space Norway velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Space Norway er et statsaksjeselskap, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter

Norges Bank velger Intility

Avtalen mellom Norges Bank og Intility har en varighet på ni år og en initiell kontraktsverdi på nær NOK 400 millioner.

Bull & Co velger Intility

Bull & Co er et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma og består av over 40 advokater med spisskompetanse på de fleste rettsområder.

Mantena velger Intility

Mantena AS er et kommersielt selskap med virksomhet innenfor vedlikehold av jernbanemateriell og skinnegående kjøretøy i Norge og Sverige.

Medietilsynet velger Intility

Medietilsynet velger Intilitys industrialiserte plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.  Medietilsynet iverksetter lover og vedtak for Stortinget,

Go-Ahead Nordic velger Intility

Go-Ahead Nordic velger Intilitys industrialiserte plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Go-Ahead er Storbritannias største jernbaneoperatør. Nå

Intility oppdateres med ISAE 3000 GDPR compliance-rapportering

Intility er gjenstand for kontinuerlige revisjoner og sikkerhetstester. Arbeidet sammenfattes i periodiske revisjonsrapporter, hvor revisjonsselskapet PwC detaljtester og attesterer på Intilitys arbeid med informasjonssikkerhet og personvern.

OnePark velger Intility

OnePark er Norges ledende aktør innen fullservice parkering. Med bred kompetanse og lang erfaring innen parkeringstjenester utvikler de innovative kundeløsninger på egen teknologiplattform, som for eksempel sitt Autopay system. Firmaet har hovedkontor på IT Fornebu og består i dag av ca. 150 ansatte.

Nettpartner velger Intility

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane og er Norges største entreprenør innen elektrisk infrastruktur.

Verdane velger Intility

Verdane er et nordisk investeringsselskap med særlig fokus på teknologi, gjennom investeringer i programvare og e-handel.

Kluge velger Intility

Kluge ble etablert i 1923 og er et av Norges ledende og mest fremgangsrike fullservice advokatfirmaer, med kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar.

Finans Norge velger Intility

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt

Troms Kraft velger Intility

Troms Kraft Nett etablerer hele sitt IT-miljø på Intilitys teknologiplattform. Troms Kraft Nett leverer IT-tjenester til

CEPI velger Intility

CEPI velger Intility for hele sitt IT-miljø. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) er en internasjonal

Wiersholm velger Intility

Advokatfirmaet Wiersholm velger Intilitys teknologiplattform for hele sitt IT-miljø. Wiersholm er et av landets ledende og

Sophies Minde velger Intility

Sophies Minde Ortopedi AS er en totalleverandør av ortopediske hjelpemidler, og har vært ledende i sitt fagfelt siden oppstarten i 1892.

DIGITAL NORWAY – Toppindustrisenteret velger Intility

Toppindustrisenteret er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap som eies av 15 av Norges største virksomheter, bla. Kongsberg Gruppen, Telenor, Statoil, DNB og Ruter, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer.