Space Norway velger Intility

Space Norway velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Space Norway er et statsaksjeselskap, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter

Norges Bank velger Intility

Avtalen mellom Norges Bank og Intility har en varighet på ni år og en initiell kontraktsverdi på nær NOK 400 millioner.

BDO velger Intility

BDO er et av Norges ledende rådgivnings- og revisjonsselskaper og består av mer enn 1700 medarbeidere på tvers av rundt 75 kontorer i hele Norge.

Infotjenester velger Intility

Infotjenester tilbyr virksomheter ekspertise og løsninger for styring og utvikling av arbeidsstyrken, og mer enn 1,2 millioner arbeidstakere og ledere støtter seg hver dag på løsninger fra selskapet.

KS velger Intility

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner i Norge, og organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Klaveness Digital velger Intility

Klaveness Digital er et norsk teknologiselskap eid av Torvald Klaveness, som utvikler løsninger som hjelper globale selskaper å redusere kostnader og risiko relatert til frakt og logistikk, gjennom sanntidsdata og innsikt som kan hjelpe kunder å ta smarte beslutninger.

Ferd velger Intility

Ferd AS er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap innen virksomheter og finansielle investeringer.

Bull & Co velger Intility

Bull & Co er et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma og består av over 40 advokater med spisskompetanse på de fleste rettsområder.

Mantena velger Intility

Mantena AS er et kommersielt selskap med virksomhet innenfor vedlikehold av jernbanemateriell og skinnegående kjøretøy i Norge og Sverige.

Medietilsynet velger Intility

Medietilsynet velger Intilitys industrialiserte plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.  Medietilsynet iverksetter lover og vedtak for Stortinget,

Go-Ahead Nordic velger Intility

Go-Ahead Nordic velger Intilitys industrialiserte plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Go-Ahead er Storbritannias største jernbaneoperatør. Nå

Intility oppdateres med ISAE 3000 GDPR compliance-rapportering

Intility er gjenstand for kontinuerlige revisjoner og sikkerhetstester. Arbeidet sammenfattes i periodiske revisjonsrapporter, hvor revisjonsselskapet PwC detaljtester og attesterer på Intilitys arbeid med informasjonssikkerhet og personvern.

OnePark velger Intility

OnePark er Norges ledende aktør innen fullservice parkering. Med bred kompetanse og lang erfaring innen parkeringstjenester utvikler de innovative kundeløsninger på egen teknologiplattform, som for eksempel sitt Autopay system. Firmaet har hovedkontor på IT Fornebu og består i dag av ca. 150 ansatte.

Nettpartner velger Intility

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane og er Norges største entreprenør innen elektrisk infrastruktur.

Verdane velger Intility

Verdane er et nordisk investeringsselskap med særlig fokus på teknologi, gjennom investeringer i programvare og e-handel.

Kluge velger Intility

Kluge ble etablert i 1923 og er et av Norges ledende og mest fremgangsrike fullservice advokatfirmaer, med kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar.

Finans Norge velger Intility

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt

Troms Kraft velger Intility

Troms Kraft Nett etablerer hele sitt IT-miljø på Intilitys teknologiplattform. Troms Kraft Nett leverer IT-tjenester til