Space Norway velger Intility

Space Norway velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Space Norway er et statsaksjeselskap, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter

Norges Bank velger Intility

Avtalen mellom Norges Bank og Intility har en varighet på ni år og en initiell kontraktsverdi på nær NOK 400 millioner.

Kulturrådet velger Intility

Kulturrådet velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Kulturrådet er et offentlig forvaltningsorgan med formål

Hafslund Oslo Celsio velger Intility

Hafslund Oslo Celsio velger Intilitys plattformtjeneste. Hafslund Oslo Celsio produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og områdekjøling

Trygderetten velger Intility

Trygderetten velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.  Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan

LHL velger Intility

LHL Landsforeningen for hjerte og lungesyke velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. LHL er

BAHR velger Intility

BAHR velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. BAHR er et norsk forretningsadvokatfirma, etablert i

RSM Norge velger Intility

RSM Norge, Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for SMB, velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Cappelen Damm velger Intility

Cappelen Damm, Norges største forlag, velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø. Cappelen Damm utvikler,

Intility oppdateres med Dynatrace

Intilitys overvåkningsplattform oppdateres med Dynatrace som en inkludert tjeneste for alle selskaper på Intility. Avtalen innebærer

Elvia velger Intility

Elvia, Norges største nettselskap etter fusjonen mellom Hafslund Nett og Eidsiva Nett, velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste

Norvestor velger Intility

Norvestor er et ledende nordisk private equity-selskap med fokus på oppkjøp og utvikling av selskaper i de nordiske markedene.

Føyen Torkildsen velger Intility

Føyen Torkildsen er et av Norges ledende advokatfirmaer innenfor Eiendom/Enterprise, IKT Media, Arbeidsliv og Offentlige anskaffelser.

Norsk Gjenvinning velger Intility

Norsk Gjenvinning ble etablert i 1926 og har gjennom oppkjøp og organisk vekst blitt Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester.

GC Rieber velger Intility

GC Rieber er et tradisjonsrikt og familieeid selskap etablert i 1879. Selskapet utøver langsiktig aktivt eierskap overfor et utvalg av kjernevirksomheter.

Intility blir mobiloperatør

Intility blir mobiloperatør og lanserer mobil datakommunikasjonsom en integrert del av IT-plattformene til alle selskaper på Intility.