Karriere

Hva sier de som jobber i Intility?

Født: 1988
Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH)
Ansatt siden: 2014

“I et selskap som vokser fort dukker det stadig opp nye og spennende muligheter. Dersom du har pågangsmot, nysgjerrighet og omstillingsevne er det et godt utgangspunkt for en karrierevei i Intility.”

Head of Security Operations Center

Mia Færøvik Johannessen

Hva jobber du med?

Jeg er avdelingsleder for Security Operations Center. Min avdeling er ansvarlig for å håndtere sikkerhetshendelser og minimere sannsynlighet for at Intility og våre kunder blir utsatt for dataangrep. Som avdelingsleder har jeg varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. Mye av jobben handler om å tilrettelegge for teknikerne, slik at de kan gjøre det de er best til. Det innebærer blant annet at jeg har prosjektansvar i interne prosesser, holder i kommunikasjon med andre avdelinger og kunder, og rapporterer til ledelsen.

Innenfor fagområdet sikkerhet skjer det veldig mye om dagen. Derfor er det viktig at man er interessert i å lære og øke sin tekniske forståelse. Folk med min bakgrunn benyttes også ofte til å kommunisere med kunder som i mange tilfeller ikke har en detaljert teknisk kompetanse.

Hvordan har din "vei" i Intility vært?

Jeg startet som Management Trainee i Finance. Der fikk jeg ansvar for flere fakturakontroller og samarbeidet med blant annet System Development avdelingen vår i utviklingen av et system for å håndtere brukere og deres tilganger. Deretter gikk jeg videre til Technical Services og stillingen som Service Level Manager. Her jobbet jeg mye med kvalitetssikring av sakshåndtering og forbedring av saks- og informasjonsflyten mellom Technical Services og andre avdelinger. I tillegg fikk jeg delta i rekrutteringen av nye ansatte til avdelingen og arbeidet med utbedring av interne systemer. Da det dukket opp behov for samme stilling i Operations Center fikk jeg det ansvaret også.

I et selskap som vokser fort dukker det stadig opp nye og spennende muligheter. Dersom du har pågangsmot, nysgjerrighet og omstillingsevne er det et godt utgangspunkt for en karrierevei i Intility.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Intility består utelukkende av hyggelige og dyktige mennesker som er mer enn villig til å dele sin kunnskap og samarbeide med andre. Dette gir et veldig godt arbeidsmiljø og legger til rette for en bratt læringskurve. Å jobbe med så mange flinke mennesker som alle jobber for å utvikle og forbedre én tjeneste gjør at man blir stolt av å være en del av Intility.
Head of Security Operations Center

Mia Færøvik Johannessen

Født: 1988
Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH)
Ansatt siden: 2014

“I et selskap som vokser fort dukker det stadig opp nye og spennende muligheter. Dersom du har pågangsmot, nysgjerrighet og omstillingsevne er det et godt utgangspunkt for en karrierevei i Intility.”

Hva jobber du med?

Jeg er avdelingsleder for Security Operations Center. Min avdeling er ansvarlig for å håndtere sikkerhetshendelser og minimere sannsynlighet for at Intility og våre kunder blir utsatt for dataangrep. Som avdelingsleder har jeg varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. Mye av jobben handler om å tilrettelegge for teknikerne, slik at de kan gjøre det de er best til. Det innebærer blant annet at jeg har prosjektansvar i interne prosesser, holder i kommunikasjon med andre avdelinger og kunder, og rapporterer til ledelsen.

Innenfor fagområdet sikkerhet skjer det veldig mye om dagen. Derfor er det viktig at man er interessert i å lære og øke sin tekniske forståelse. Folk med min bakgrunn benyttes også ofte til å kommunisere med kunder som i mange tilfeller ikke har en detaljert teknisk kompetanse.

Hvordan har din "vei" i Intility vært?

Jeg startet som Management Trainee i Finance. Der fikk jeg ansvar for flere fakturakontroller og samarbeidet med blant annet System Development avdelingen vår i utviklingen av et system for å håndtere brukere og deres tilganger. Deretter gikk jeg videre til Technical Services og stillingen som Service Level Manager. Her jobbet jeg mye med kvalitetssikring av sakshåndtering og forbedring av saks- og informasjonsflyten mellom Technical Services og andre avdelinger. I tillegg fikk jeg delta i rekrutteringen av nye ansatte til avdelingen og arbeidet med utbedring av interne systemer. Da det dukket opp behov for samme stilling i Operations Center fikk jeg det ansvaret også.

I et selskap som vokser fort dukker det stadig opp nye og spennende muligheter. Dersom du har pågangsmot, nysgjerrighet og omstillingsevne er det et godt utgangspunkt for en karrierevei i Intility.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Intility består utelukkende av hyggelige og dyktige mennesker som er mer enn villig til å dele sin kunnskap og samarbeide med andre. Dette gir et veldig godt arbeidsmiljø og legger til rette for en bratt læringskurve. Å jobbe med så mange flinke mennesker som alle jobber for å utvikle og forbedre én tjeneste gjør at man blir stolt av å være en del av Intility.
Født: 1992
Bakgrunn: Fagbrev dataelektronikk
Ansatt siden: 2012

“Det er et veldig godt samhold i Intility. Alle er ute etter å spille hverandre gode, og det er i alles interesse å sørge for at vi fungerer så godt som mulig sammen.”

Senior System Architect

Per Kristian Parken

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Senior System Architect i Application Services. Min jobb går ut på å planlegge, koordinere og utføre overgangen for nye kunder fra eksisterende driftsmiljø og over på Intilitys plattform. Min rolle er å være det tekniske bindeleddet mellom tredjeparter, interne tekniske ressurser og kunden, i en prosjektfase.

I tillegg er det mitt ansvar å forme plattformen kunden migreres over til, slik at kundenes arbeidsverktøy fungerer best mulig, om dette gjelder spesifikasjoner på servere, oppgraderinger eller sikkerhet. En arbeidsdag for meg er aldri lik. For meg er dette drømmejobben, da den balanserer perfekt mellom kundekontakt og tekniske utfordringer.

Hvordan har din "vei" i Intility vært?

Jeg begynte som lærling i Workplace Technologies sommeren 2012, hvor jeg jobbet med oppsett av klienter. Etter kort tid fikk jeg også ansvaret for oppsett av mobile enheter. Vinteren 2013 tok jeg over ansvaret for oppsett av alle servere i Intility og jobbet utelukkende med dette i et års tid. Deretter ble jeg teamleder for On-site-teamet. Senere ble jeg teknisk leder for avdelingen, og var ansvarlig for den daglige driften og oppfølgingen av on-site og repair teamene. Vinteren 2015/2016 trådte jeg inn i rollen jeg har i dag, som Technical Project Manager i Digital Advisory.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er et veldig godt samhold i Intility. Alle er ute etter å spille hverandre gode, og det er i alles interesse å sørge for at vi fungerer så godt som mulig sammen. Dette dyrkes for eksempel ved interne sesjoner hvor det presenteres verktøy som andre avdelinger bruker. Det at man hele tiden vet hva kollegaene holder på med gjør at man får et veldig godt bilde av hvor man skal hente nødvendig informasjon. Om man lurer på noe som ikke er innenfor sine arbeidsoppgaver eller fagfelt, er det aldri noen som sier nei og man får også gjerne en innføring i det man lurer på. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag siden jeg begynte.
Senior System Architect

Per Kristian Parken

Født: 1992
Bakgrunn: Fagbrev dataelektronikk
Ansatt siden: 2012

“Det er et veldig godt samhold i Intility. Alle er ute etter å spille hverandre gode, og det er i alles interesse å sørge for at vi fungerer så godt som mulig sammen.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Senior System Architect i Application Services. Min jobb går ut på å planlegge, koordinere og utføre overgangen for nye kunder fra eksisterende driftsmiljø og over på Intilitys plattform. Min rolle er å være det tekniske bindeleddet mellom tredjeparter, interne tekniske ressurser og kunden, i en prosjektfase.

I tillegg er det mitt ansvar å forme plattformen kunden migreres over til, slik at kundenes arbeidsverktøy fungerer best mulig, om dette gjelder spesifikasjoner på servere, oppgraderinger eller sikkerhet. En arbeidsdag for meg er aldri lik. For meg er dette drømmejobben, da den balanserer perfekt mellom kundekontakt og tekniske utfordringer.

Hvordan har din "vei" i Intility vært?

Jeg begynte som lærling i Workplace Technologies sommeren 2012, hvor jeg jobbet med oppsett av klienter. Etter kort tid fikk jeg også ansvaret for oppsett av mobile enheter. Vinteren 2013 tok jeg over ansvaret for oppsett av alle servere i Intility og jobbet utelukkende med dette i et års tid. Deretter ble jeg teamleder for On-site-teamet. Senere ble jeg teknisk leder for avdelingen, og var ansvarlig for den daglige driften og oppfølgingen av on-site og repair teamene. Vinteren 2015/2016 trådte jeg inn i rollen jeg har i dag, som Technical Project Manager i Digital Advisory.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er et veldig godt samhold i Intility. Alle er ute etter å spille hverandre gode, og det er i alles interesse å sørge for at vi fungerer så godt som mulig sammen. Dette dyrkes for eksempel ved interne sesjoner hvor det presenteres verktøy som andre avdelinger bruker. Det at man hele tiden vet hva kollegaene holder på med gjør at man får et veldig godt bilde av hvor man skal hente nødvendig informasjon. Om man lurer på noe som ikke er innenfor sine arbeidsoppgaver eller fagfelt, er det aldri noen som sier nei og man får også gjerne en innføring i det man lurer på. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag siden jeg begynte.
Født: 1994
Bakgrunn: Bachelorgrad i IT og informasjonssystemer, UiA
Ansatt siden: 2017

“Det er en god blanding av det sosiale og faglige som gjør Intility til en attraktiv og trivelig arbeidsplass. Som nyutdannet var Intility en perfekt plass å starte min utviklerkarriere.”

Developer

Linda Tran

Hva jobber du med?

Jeg jobber som utvikler i Portal & User Experience. I denne avdelingen vedlikeholder, utvikler og videreutvikler vi nye systemer, både mot kunder og internt. I min stilling jobber jeg både med front-end og back-end, men med størst fokus på front-end. Programmeringsspråkene jeg jobber med er C# og React.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

En typisk arbeidsdag som utvikler i Intility varierer fra dag til dag. Som utvikler i Intility jobber man vanligvis med ett eller flere prosjekter, som kan variere i størrelse og antall utviklere. Prosjektene er utfordrende og gjør at man får videreutvikle egen kompetanse.

Mye av tiden min går naturligvis med til å programmere. I tillegg består arbeidsdagen av mye samarbeid med kollegaer som trenger bistand på rene tekniske spørsmål, men også tips og råd til hvordan prosesser kan effektiviseres ved hjelp av automasjon.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er en god blanding av det sosiale og faglige som gjør Intility til en attraktiv og trivelig arbeidsplass. Som nyutdannet var Intility en perfekt plass å starte min utviklerkarriere. Her har man muligheten til å videreutvikle seg i den retningen man selv ønsker, enten om det er front–end eller back–end. Man får i tillegg muligheten til å delta på relevante konferanser.

Intility har et godt arbeidsmiljø som gjør det enkelt å snakke med hverandre om faglige og ikke-faglige temaer. Helt siden dag én har jeg gledet meg til å komme på jobb. Det å være en del av et firma i sterk vekst er en fantastisk følelse og noe jeg er stolt over.

Developer

Linda Tran

Født: 1994
Bakgrunn: Bachelorgrad i IT og informasjonssystemer, UiA
Ansatt siden: 2017

“Det er en god blanding av det sosiale og faglige som gjør Intility til en attraktiv og trivelig arbeidsplass. Som nyutdannet var Intility en perfekt plass å starte min utviklerkarriere.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber som utvikler i Portal & User Experience. I denne avdelingen vedlikeholder, utvikler og videreutvikler vi nye systemer, både mot kunder og internt. I min stilling jobber jeg både med front-end og back-end, men med størst fokus på front-end. Programmeringsspråkene jeg jobber med er C# og React.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

En typisk arbeidsdag som utvikler i Intility varierer fra dag til dag. Som utvikler i Intility jobber man vanligvis med ett eller flere prosjekter, som kan variere i størrelse og antall utviklere. Prosjektene er utfordrende og gjør at man får videreutvikle egen kompetanse.

Mye av tiden min går naturligvis med til å programmere. I tillegg består arbeidsdagen av mye samarbeid med kollegaer som trenger bistand på rene tekniske spørsmål, men også tips og råd til hvordan prosesser kan effektiviseres ved hjelp av automasjon.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er en god blanding av det sosiale og faglige som gjør Intility til en attraktiv og trivelig arbeidsplass. Som nyutdannet var Intility en perfekt plass å starte min utviklerkarriere. Her har man muligheten til å videreutvikle seg i den retningen man selv ønsker, enten om det er front–end eller back–end. Man får i tillegg muligheten til å delta på relevante konferanser.

Intility har et godt arbeidsmiljø som gjør det enkelt å snakke med hverandre om faglige og ikke-faglige temaer. Helt siden dag én har jeg gledet meg til å komme på jobb. Det å være en del av et firma i sterk vekst er en fantastisk følelse og noe jeg er stolt over.

Født: 1986
Bakgrunn: Mastergrad i nettverk og systemadministrasjon, UiO
Ansatt siden: 2015

"Det beste med å jobbe i Intility er å få lov til å være med på å bygge en verdensledende plattform. Sammen med unge og dyktige kollegaer får vi ta i bruk den nyeste teknologien for å levere et helt unikt produkt.”

Senior Network & Automation Architect

Daniel Sunde

Hva jobber du med?

Jeg jobber i Network Services som er ansvarlig for alle nettverkstjenester i Intility. Vi designer, installerer og drifter alt av nettverksinfrastruktur ute på kundelokasjoner og i Intility sine datasenter.

For å holde oversikt og kunne støtte et stadig voksende nettverk så har automatisering og programmering blitt veldig viktige verktøy. Jeg er Technical Lead i Automation-teamet som er ansvarlig for å utvikle nye verktøy for våre teknikere, samt å drifte plattformer som understøtter automatiseringen.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Videre går mye av tiden med til å designe og lage verktøy for nettverksteamet vårt. For å ha best mulig innsikt i hvordan det operative teamet arbeider, bistår jeg med design og saksløsning. På den måten får automasjonsteamet vårt oversikt over hvilke verktøy vi skal prioritere og hvordan vi kan lage verktøy som hjelper oss i hverdagen.

Det er også utrolig spennende å få utvikle seg sammen med bedriften og få være med på å bestemme hvordan morgendagens plattform skal se ut.

For å kunne veilede teamet mitt teknisk er det viktig å ha god kunnskap om systemer og løsninger som kan anvendes for å forbedre produktet vi leverer. Mye av arbeidsdagen min består derfor av å studere og teste ut nye produkter, samt å sette opp løsningene vi har valgt. I Intility ønsker vi å bygge en helhetlig plattform, så innsikt i andre avdelingers fremgang og hvordan vi kan samhandle tverrfaglig er en del av mitt ansvar.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det beste med å jobbe i Intility er å få lov til å være med på å bygge en verdensledende plattform. Sammen med unge og dyktige kollegaer får vi ta i bruk den nyeste teknologien for å levere et helt unikt produkt.

Senior Network & Automation Architect

Daniel Sunde

Født: 1986
Bakgrunn: Mastergrad i nettverk og systemadministrasjon, UiO
Ansatt siden: 2015

"Det beste med å jobbe i Intility er å få lov til å være med på å bygge en verdensledende plattform. Sammen med unge og dyktige kollegaer får vi ta i bruk den nyeste teknologien for å levere et helt unikt produkt.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber i Network Services som er ansvarlig for alle nettverkstjenester i Intility. Vi designer, installerer og drifter alt av nettverksinfrastruktur ute på kundelokasjoner og i Intility sine datasenter.

For å holde oversikt og kunne støtte et stadig voksende nettverk så har automatisering og programmering blitt veldig viktige verktøy. Jeg er Technical Lead i Automation-teamet som er ansvarlig for å utvikle nye verktøy for våre teknikere, samt å drifte plattformer som understøtter automatiseringen.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Videre går mye av tiden med til å designe og lage verktøy for nettverksteamet vårt. For å ha best mulig innsikt i hvordan det operative teamet arbeider, bistår jeg med design og saksløsning. På den måten får automasjonsteamet vårt oversikt over hvilke verktøy vi skal prioritere og hvordan vi kan lage verktøy som hjelper oss i hverdagen.

Det er også utrolig spennende å få utvikle seg sammen med bedriften og få være med på å bestemme hvordan morgendagens plattform skal se ut.

For å kunne veilede teamet mitt teknisk er det viktig å ha god kunnskap om systemer og løsninger som kan anvendes for å forbedre produktet vi leverer. Mye av arbeidsdagen min består derfor av å studere og teste ut nye produkter, samt å sette opp løsningene vi har valgt. I Intility ønsker vi å bygge en helhetlig plattform, så innsikt i andre avdelingers fremgang og hvordan vi kan samhandle tverrfaglig er en del av mitt ansvar.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det beste med å jobbe i Intility er å få lov til å være med på å bygge en verdensledende plattform. Sammen med unge og dyktige kollegaer får vi ta i bruk den nyeste teknologien for å levere et helt unikt produkt.

Født: 1994
Bakgrunn: Sivilingeniør, Fysikk og Matematikk (NTNU)
Ansatt siden: 2017

“Jeg blir stadig eksponert for ny teknologi, noe som gjør arbeidsdagen min veldig spennende. Intility består av faglig dyktige og imøtekommende mennesker som skaper et godt arbeidsmiljø.”

Head of Data Science

Hans Olav Vogt Myklebust

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Data Scientist i vår Data Science–avdeling. Vi har mange forskjellige datakilder som gir informasjon om hvordan brukere opplever vår plattform, og ønsker å få innsikt i disse dataene for å kunne levere en enda bedre opplevelse til våre kunder. Mye av jobben består derfor av å behandle, analysere og visualisere data.

Jeg jobber også med å utforske nye produkter relatert til Data Science, som på sikt kan bli en del av Intility-plattformen. Eksempler på dette er RPA-verktøy og vår High Performance VDI som vi ønsker å tilby kunder som vil drive med high performance computing med GPU.

Hvordan har din vei i Intility vært?

Jeg startet som Summer Intern sommeren før mitt siste år på mastergraden. Jeg jobbet da i Cloud Infrastructure hvor jeg analyserte performance data fra virtuelle maskiner på våre datasentre. Da jeg kom tilbake til Intility etter endt utdanning startet jeg som Data Scientist.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er mange ting som gjør at jeg trives i Intility. Det at vi er et selskap i sterk vekst gir rom for faglige utfordringer, for eksempel ved å utforske nye produkter og tjenester vi kan tilby våre kunder. Jeg blir stadig eksponert for ny teknologi, noe som gjør arbeidsdagen min veldig spennende. Intility består av faglig dyktige og imøtekommende mennesker som skaper et godt arbeidsmiljø. Det er enkelt å spørre om hjelp og du blir hjulpet fremover av dine kolleger. Dette gjør at man lærer utrolig mye og blir kjent med mange flotte mennesker.

Head of Data Science

Hans Olav Vogt Myklebust

Født: 1994
Bakgrunn: Sivilingeniør, Fysikk og Matematikk (NTNU)
Ansatt siden: 2017

“Jeg blir stadig eksponert for ny teknologi, noe som gjør arbeidsdagen min veldig spennende. Intility består av faglig dyktige og imøtekommende mennesker som skaper et godt arbeidsmiljø.”

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Data Scientist i vår Data Science–avdeling. Vi har mange forskjellige datakilder som gir informasjon om hvordan brukere opplever vår plattform, og ønsker å få innsikt i disse dataene for å kunne levere en enda bedre opplevelse til våre kunder. Mye av jobben består derfor av å behandle, analysere og visualisere data.

Jeg jobber også med å utforske nye produkter relatert til Data Science, som på sikt kan bli en del av Intility-plattformen. Eksempler på dette er RPA-verktøy og vår High Performance VDI som vi ønsker å tilby kunder som vil drive med high performance computing med GPU.

Hvordan har din vei i Intility vært?

Jeg startet som Summer Intern sommeren før mitt siste år på mastergraden. Jeg jobbet da i Cloud Infrastructure hvor jeg analyserte performance data fra virtuelle maskiner på våre datasentre. Da jeg kom tilbake til Intility etter endt utdanning startet jeg som Data Scientist.

Hva er det beste med å jobbe i Intility?

Det er mange ting som gjør at jeg trives i Intility. Det at vi er et selskap i sterk vekst gir rom for faglige utfordringer, for eksempel ved å utforske nye produkter og tjenester vi kan tilby våre kunder. Jeg blir stadig eksponert for ny teknologi, noe som gjør arbeidsdagen min veldig spennende. Intility består av faglig dyktige og imøtekommende mennesker som skaper et godt arbeidsmiljø. Det er enkelt å spørre om hjelp og du blir hjulpet fremover av dine kolleger. Dette gjør at man lærer utrolig mye og blir kjent med mange flotte mennesker.