Intility is updated with Software Vulnerability Manager

Intility oppdateres med Software Vulnerability Manager (SVM) fra Flexera som en inkludert tjeneste for alle selskaper på Intility-plattformen.

I takt med teknologiutviklingen og nye metoder for utnyttelse av sårbarheter, stilles det stadig høyere krav til et strukturert og helhetlig system for identifikasjon, oversikt og rapporteringer av sårbarheter i installert programvare. SVM er et avansert verktøy for scanning av sårbarheter i alt av kjørbare filer og overvåker programvareinstallasjoner på over 30.000 enheter på Intility-plattformen.

Ved automatisk detektering av kjente sårbarheter tilrettelegger verktøyet for rask distribusjon av ferdig pakketerte applikasjonsoppdateringer. Dataen tilgjengeligjøres i en database der Intility implementerer oppdateringer etter predefinerte distribusjonsgrupper basert på kritikalitet.

Tjenesten representerer en omfattende sikkerhetsoppgradering for selskaper på Intility. Det gir ny innsikt og en neste-generasjons evne til å identifisere og løse komplekse problemer, samt utføre målrettede oppdateringer og proaktiv feilretting på over 3 000 unike applikasjoner og 3 millioner kjørbare filer.

Les mer om Software Vulnerability Manager fra Flexera.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin