Intility Developer Cloud

En ferdig integrert enterprise utviklerplattform

Intility Developer Cloud består av en rekke ferdig produserte DevOps-verktøy som forenkler versjonshåndtering, testing og produksjonssetting.

Hva er Intility Developer Cloud

Intility Developer Cloud gir tilgang til en stadig voksende portefølje med utviklerverktøy og tjenester.

Alle tjenester i Intility Developer Cloud er ferdig integrert med IT-miljøene til hvert selskap på Intility og gjør det mulig å automatisere og strømlinjeforme systemutvikling for raskere og bedre produksjon av egne applikasjoner.

Løsningen er beskyttet av Intilitys omfattende sikkerhetsplattform, som blant annet inkluderer single sign-on og tilgangskontroll på tjenester som kjører både i Intilitys datasentre og på tvers av public cloud partnerplattformer. Alle tjenester i Intility Developer Cloud supporters av spesialister 24/7/365.

Container Services

Som et alternativ til tradisjonelle virtuelle servere leveres containere på Intility-plattformen. Disse leveres av OpenShift fra Redhat, basert på Kubernetes. Dette gir kundens utviklingsressurser muligheten til å provisjonere Docker-kompatible containere på sekunder, både for testing og deployment av programvare og for automatisk skalering. Tjenesten kan kjøres både i Intilitys datasentre og i Microsoft.
Med Containere kan hele miljø bestående av en rekke databaser, web, og back-end tjenester opprettes og slås av umiddelbart. Containere eller multi-container miljø kan opprettes via grafisk grensesnitt, men vil i de fleste tilfeller være kodegenerert, og gjør at applikasjoner selv kan definere behov for skalering og gi seg selv mer prosesseringskraft ved å opprette flere containere.

Infrastructure as Code

Chef Automate er implementert på tvers av alle servere og containere på Intility-plattformen samt integrerte offentlige skyplattformer som Microsoft Azure og AWS. Chef Automate gir kundens IT-ressurser, utviklere og systemeiere tilgang til å selv kunne provisjonere tjenester via kode og dermed abstrahere tjenester og applikasjoner fra underliggende infrastruktur.
Med software-definert infrastruktur får man også en helt ny tilnærming til test og versjonering. Tradisjonell pålogging på servere blir overflødig, og endringer blir gjort ved å implementere endringen i Chef som kode. Alle endringer blir logget og er 100% sporbare.

GitHub Enterprise

GitHub er verdens ledende leverandør av versjonskontroll. Plattformen baserer seg på teknologien Git (open-source, altså ikke skrevet eller eid av GitHub). GitHub var tidlig ute med å tilby utviklere gratis tilgang til versjonskontroll og har blitt den desidert mest populære plattformen for versjonskontroll på nett.

Versjonskontroll er en essensiell del av ethvert programvareprosjekt. Det er stedet hvor kildekoden til programmet lagres og tillater utviklere å jobbe sammen mot en felles kodebase. GitHub holder oversikt over alle endringer som gjøres mot koden og det er mulig å sette opp rettighetsstyring, slik at ikke hvem som helst kan gjøre endringer uten godkjenning. Tjenesten lagrer også all historikk i koden, som gjør at man til enhver tid kan rulle tilbake til en tidligere iterasjon.
GitHub Enterprise tilsvarer GitHub.com plattformen, men hostes på Intility sin infrastruktur i norske datasentre.

Object Storage

Object Storage er en måte å lagre data på som differensierer seg fra typiske lagringsarkitekturer, som block lagring eller filsystemer med sine hierarkiske modeller. Med Object Storage lagres dataene i en flat struktur i et objekt som inneholder en unik identifikator, metadata om objektet og naturligvis selve dataene.
Denne lagringsmetoden gir fordeler for blant annet skalerbarhet og distribusjon, ytelse i forbindelse med uthenting av data og tilgangsmetoder. Egenskapene til Object Storage gjør at denne metoden egner seg spesielt bra for lagring av data for applikasjoner. Object Storage støtter moderne protokoller som HTTP og har REST API-muligheter, slik at utviklere enkelt kan integrere lagring i sin applikasjon, uten å måtte tenke på harddisker og partisjoner.
Object Storage fra Intility følger formatet til Amazon AWS sitt S3 API.

RabbitMQ

RabbitMQ er en open-source message broker-tjeneste som implementerer Advanced Message Queuing Protocol (AMQP). Formålet til en messagebroker er å være et mellomledd som oversetter og formidler meldinger fra et program til et annet. En slik tjeneste er en fundamental komponent i «Message-oriented Middleware» (MOM) arkitektur.
Fordeler med MOM ligger i evnen til å lagre, rute eller transformere meldinger mellom applikasjoner. Ved å implementere en messagebroker i sin programarkitektur er man ikke avhengig av å vite hvilke applikasjoner man knytter seg opp til. De programmene som ønsker å integrere vil snakke med message broker tjenesten i stedet. Ved å lagre meldingene kan message brokeren ta høyde for at ikke alle tjenester er tilgjengelige til enhver tid. I stedet vil tjenester få tilgang til aktuelle meldinger når de spør.
Denne tjenesten er spesielt egnet for distribuerte tjenester som følger en moderne programarkitektur, for eksempel microservices.