Avtalevilkår for skytjenester

For de av våre kunder som benytter seg av skytjenester fra Microsoft, finner dere vilkårene for disse tjenestene her:

Online Service Terms

Online Service SLA

Microsoft Customer Agreement