Kulturrådet velger Intility

Kulturrådet velger Intilitys ende-til-ende plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.

Kulturrådet er et offentlig forvaltningsorgan med formål om å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturutrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet. Kulturrådet har et bredt virkemiddelapparat for å stimulere kultursektoren gjennom tilskudd og utviklingsoppgaver, digitalisering og internasjonalisering. Organisasjonen har ca. 150 ansatte med kontorer i Oslo, Bodø og Trondheim.

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform som til sammen ivaretar et totalt ansvar for alt fra brukere og infrastruktur på den enkelte lokasjon, til sikkerhet og daglig drift av skybaserte applikasjoner og systemer.

Intility fungerer som en digital grunnmur og katalysator for selskaper som vil utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.

Les mer om Kulturrådet.

Teknologipartnere i Intility-plattformens økosystem

Teknologipartnere i Intility-plattformens økosystem