Nyheter

Intility oppdateres med ny sikkerhetstjeneste for sjekk av mistenkelig epost

Intility oppdateres med sikkerhetstjenesten MailRisk som en inkludert tjeneste for alle selskaper på plattformen.

MailRisk leveres i samarbeid med det norske teknologiselskapet Secure Practice, og fungerer som et ytterligere sikkerhetstiltak og effektiviserer håndteringen av mistenkelige eposter.

Verktøyet gjør det enklere for brukere å avdekke, rapportere og håndtere mistenkelig e-post, og muliggjør både automatiske og manuelle tilbakemeldinger fra Intility Security Operations Center (SOC) om «farenivået» på analyserte eposter. Basert på innmeldte og rapporterte e-poster vurderer Intility SOC kontinuerlige hensiktsmessige mottiltak og forbedringer, som rulles ut og implementeres på tvers av alle kunder for økt beskyttelse mot denne type trusler.

Les mer om MailRisk.