Norvestor velger Intility

Norvestor er et ledende nordisk private equity-selskap med fokus på oppkjøp og utvikling av selskaper i de nordiske markedene.