Intility blir mobiloperatør

Intility blir mobiloperatør og lanserer mobil datakommunikasjonsom en integrert del av IT-plattformene til alle selskaper på Intility. 

Mobilplattformen gir tilgang til å koble opp alle type enheter med støtte for nettverkskommunikasjon, alt fra PC-er og digitale signage-skjermer til automater og andre IoT-enheter. 

Intilitys overvåkningsplattform understøtter 24/7 overvåkning og hendelseshåndtering på alle type endepunkter i mobilnettverket. 

Intilitys sikkerhets- og compliance-plattform og Security Operation Center overvåker og håndterer sikkerhetshendelser i mobilnettverket 24/7/365. Dette beskytter enheter i mobilnettet mot trusler som virus, malware, DDOS og sårbarheter som kan gi uatoristert tilgang.Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin