Medietilsynet velger Intility

Medietilsynet velger Intilitys industrialiserte plattformtjeneste for hele sitt IT-miljø.  Medietilsynet iverksetter lover og vedtak for Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartmentet innenfor områdene mediemangfold og kritisk medieforståelse. Selskapet ble opprettet i 2005, og jobber primært med å føre tilsyn med allmennkringskastingsvilkårene, reklame og sponsing og beskyttelse av barn og unge. Medietilsynet jobber også for at alle skal […]