Alle nyheter

Intility inngår formelt medlemskap i Cloud Security Alliance

Som første norske selskap, blir Intility corporate member i Cloud Security Alliance, verdens ledende interesseorganisasjon innen Cloud Security. Organisasjonen jobber med å utvikle og øke bevisstheten og bruken av «best practices» for å sikre informasjon som lagres og behandles i skyen. 

Medlemmene i Cloud Security Alliance består både av kommersielle aktører som Microsoft, Google, Hewlett Packard Enterprise, Cisco, IBM Security, Amazon Web Services, Intel Security, Dropbox og Palo Alto Networks og aktører og interesseorganisasjoner som arbeider med å utvikle metodikk, rammeverk og best practices innen informasjonssikkerhetsområdet som ISACA, (ISC)², Schellman, KPMG, Deloitte, Ernst & Young og PwC.

– Det er gledelig at Intility nå blir en del av Cloud Security Alliance. Fellesnevneren for medlemmer av CSA er at de er fremoverlente selskaper med forståelse for viktigheten av informasjonssikkerhet og compliance i skyen, sier Jim Reavis, administrerende direktør i CSA.

Intility vil i tiden fremover aktivt samarbeide med andre alliansepartnerne, og benytte de siste tilgjengelige teknologier, rammeverk, metodikk og kontrollmål i sitt kontinuerlige arbeid med informasjonssikkerhet.

Om Cloud Security Alliance (CSA) 
Cloud Security Alliance er den største globale interesseorganisasjonen for informasjonssikkerhet og compliance i skyen (Cloud Computing). CSA benytter fagkompetanse fra industriutøvere, foreninger, myndigheter og dets bedrifts- og individuelle medlemmer til å tilby skysikkerhetsspesifikk forskning, utdanning, sertifisering, arrangementer og produkter. CSAs aktiviteter, kunnskap og omfattende nettverk er til fordel for hele miljøet påvirket av Cloud Computing – fra leverandører og kunder, til myndigheter, entreprenører og forsikringsbransjen – og gir et forum der ulike parter kan jobbe sammen for å skape og vedlikeholde et pålitelig Cloud-økosystem. CSA har utviklet “best practices” for bransjen, for eksempel «Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing», «Cloud Controls Matrix», «Top Threats to Cloud Computing» og 50 andre Cloud Security Research-utgivelser. Les mer på CSA sine nettsider: https://cloudsecurityalliance.org/

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Erlend Olsen, Head of Governance Risk & Compliance i Intility, tlf: 958 48 399 

Daniel Henriksen, Head of Privacy and Data Protection / Advokat i Intility, tlf: 450 39 855 

Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility, tlf: 907 28 112  

Intility Partner Eco System